Koncerty / Festiwale / Konferencje

 

Z_ote_Blachy_-_nagrody_fot_Dariusz Kawka

fot.Dariusz Kawka

Koalicja Antypiracka przyznała Złote Blachy 2016!

„Złote Blachy” to honorowe nagrody Koalicji Antypirackiej przyznawane corocznie jednostkom Policji w uznaniu ich zasług w zwalczaniu kradzieży dóbr własności intelektualnej i obronie praw autorskich. Koalicję Antypiracką tworzą trzy organizacje: Związek Producentów Audio Video (ZPAV), Stowarzyszenie Sygnał i BSA The Software Alliance. Uroczysta gala odbyła się 31 marca w siedzibie Komendy Głównej Policji w Warszawie.

Byłem tam już kolejny raz i niebawem moja relacja i rozmowy w programie „Warto Posłuchać” w POP Radiu 92,8 FM oraz Radiu Płońsk 93,6 FM 🙂
Nagrodę wspólną za wysiłki w zwalczaniu cyberprzestępczości otrzymał od ZPAV Wydział dw. z Cyberprzestępczością KWP z s. w Radomiu oraz Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP, także w Radomiu.

Policjanci zostali uhonorowani za umiejętność szerokiej analizy sposobów działania i współdziałania sprawców przestępstw naruszających prawa producentów muzycznych w cyberprzestrzeni, a także za efektywne zwalczanie piractwa fonograficznego. Ponadto, w codziennej pracy, funkcjonariuszy Wydziału dw. z Cyberprzestępczością i Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą wyróżnia innowacyjne podejście, a także wysokie kwalifikacje w wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości teleinformatycznej – w szczególności tej, której przedmiotem są prawa do nagrań muzycznych.

Jak pokazują wyniki współpracy wydziału Cyber oraz Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą przy ściganiu przestępstw związanych z dystrybucją plików torrentowych, niezbędnym elementem skutecznego działania jest ścisła kooperacja jednostek prowadzących czynności rozpoznawcze, operacyjne i jednostek dochodzeniowo-śledczych. Praca operacyjna prowadzona w środowisku cyfrowym, np. ta związana ze śledzeniem przepływu przychodów z przestępczej działalności czyli tzw. „follow the money”, musi materializować się następnie w pracy dochodzeniowej związanej z pociągnięciem do odpowiedzialności karnej konkretnych sprawców przestępstwa. Jednostki radomskie są przykładem takiej sprawnej współpracy – powiedział mec. Mikołaj Wojtal, pełnomocnik Związku Producentów Audio Video (ZPAV).
Nagrodę wspólną za działania w zwalczaniu kradzieży dóbr własności intelektualnej od BSA otrzymał Wydział dw. z Cyberprzestępczością oraz Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Olsztynie.

Z_ote_Blachy_-_nagrody_i_podzi_kowania_fot Dariusz Kawka

fot.Dariusz Kawka

Policjanci zostali uhonorowani za wysoki poziom profesjonalizmu w wykrywaniu przestępstw rozpowszechniania nielegalnych programów komputerowych oraz oszustw związanych z oferowaniem podrabianych programów komputerowych na portalach aukcyjnych, a także za skuteczność w zwalczaniu zjawiska dostarczania nielegalnego oprogramowania w przetargach publicznych. Funkcjonariusze obydwu wydziałów charakteryzują się rozległą wiedzą z zakresu metod działania sprawców tego typu przestępstw oraz potrafią w sposób nieszablonowy prowadzić skomplikowane sprawy, nierzadko wymagające nowatorskiego podejścia – w sytuacji stale zmieniających się sposobów działania przestępców.

Złote Blachy - Bartłomiej Witucki

Bartłomiej Witucki (BSA The Software Alliance) fot.Dariusz Kawka

Wysoka efektywność Policji w zakresie wykrywalności i skutecznego zwalczania naruszeń praw autorskich do oprogramowania cieszy. Tym bardziej, że w ostatnim czasie z niepokojem obserwujemy nasilenie tego zjawiska w Internecie. O jego skali świadczą m.in. wyniki 100 zakupów testowych na jednym z popularnych portali aukcyjnych. 100% nabytego w ten sposób oprogramowania okazało się nielegalne. Problem oferowania nielicencjonowanego oprogramowania dotyczy także sektora publicznego, w tym przetargów w ramach postępowań o zamówienia publiczne – powiedział mec. Bartłomiej Witucki, przedstawiciel BSA The Software Alliance.
Nagrodą wspólną za walkę z cyberprzestępczością Stowarzyszenie Sygnał uhonorowało Wydział dw. z Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie oraz Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Olsztynie.

Wydział z Rzeszowa został wyróżniony za szczególne osiągnięcia w zwalczaniu kradzieży sygnału telewizyjnego. Tworzący go funkcjonariusze wykazali się wysokim zaangażowaniem w doprowadzaniu rozpoczętych spraw do końca, a co najważniejsze skutecznością. Wydział z Olsztyna uhonorowano za konsekwentne i skuteczne działania w zakresie zwalczania piractwa audiowizualnego. Funkcjonariusze wykazali się doskonałym zrozumieniem aspektów technologicznych, szczególnie istotnych przy realizacji tego typu zadań oraz – ze względu na działania KWP Olsztyn na terenie kilku województw – umiejętnością prowadzenia działań w ścisłej współpracy z innymi jednostkami.

Sukcesy policjantów z Olsztyna i Rzeszowa to przykład zaangażowania i profesjonalizmu. Ich skuteczność jest też dowodem słuszności stworzenia wyspecjalizowanych wydziałów dw. z cyberprzestępczością w komendach Policji. Specjalistyczna wiedza i doświadczenie w identyfikacji serwisów nielegalnie dystrybuujących treści są kluczowe dla efektywności prowadzonych, niejednokrotnie bardzo skomplikowanych spraw, tym samym dla przeciwdziałania przestępczości gospodarczej. Ma to fundamentalne znacznie w sytuacji, kiedy kradzież własności intelektualnej zamiast maleć w naszym kraju, rośnie – powiedziała Teresa Wierzbowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sygnał.
Nagrodę Specjalną Koalicji Antypirackiej otrzymał prof. dr hab. inż. Jerzy Kosiński wraz z zespołem współpracowników z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie za konsekwentną działalność edukacyjną i dydaktyczną na najwyższym poziomie merytorycznym, w tym organizowanie konferencji szkoleniowych, publikacje dotyczące ochrony praw własności intelektualnej oraz aktywny udział w opracowaniu metod zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej.

W erze Internetu niezwykle ważne jest połączenie sił w celu wykrywania i zwalczania zjawiska szeroko rozumianej cyberprzestępczości. Niemożliwe byłoby skuteczne ściganie przestępców, gdyby nie współpraca organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości ze środowiskami akademickimi i sektorem prywatnym. Profesor Kosiński od wielu lat dba o zacieśnianie tej współpracy umożliwiając wymianę doświadczeń i wiedzy, niezbędnej do podejmowania skutecznych działań przeciwko sprawcom przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni – podsumował mec. Mikołaj Wojtal.

 

Złote Blachy - Marek Staszewski

Marek Staszewski(ZPAV) fot. Dariusz Kawka

Uroczystość wręczenia „Złotych Blach 2016” poprowadził mec. Marek Staszewski, pełnomocnik Związku Producentów Audio Video (ZPAV) , a także Anny Słobody i Jarosława Mojsiejuka – członków Zarządu Stowarzyszenia Sygnał oraz Bartłomieja Wituckiego, reprezentującego BSA w Polsce.

 

 

 

Anna Powierza w POP Radiu_2_Zlote Blachy 2016

 

Gościem Specjalnym wydarzenia była aktorka Anna Powierza.

 

 

 

 

 

 

 

KOALICJA ANTYPIRACKA
Koalicja powstała w październiku 1998 roku. Jej powołanie było odpowiedzią na panującą w drugiej połowie lat 90 bezkarność piratów własności intelektualnej w Polsce. Celem Koalicji jest promowanie poszanowania praw praw autorskich i własności intelektualnej. Aktualnie, w skład Koalicji wchodzą: Związek Producentów Audio Video (ZPAV) reprezentujący producentów fonograficznych, Stowarzyszenie Sygnał zajmujące się ochroną praw nadawców telewizyjnych i BSA – organizacja zrzeszająca producentów oprogramowania komputerowego. Główny zakres działań Koalicji Antypirackiej: kampanie informacyjne mające promować znajomość i przestrzeganie praw autorskich, seminaria i szkolenia dotyczące praw autorskich rynku audiowizualnego (m.in. dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości), gromadzenie danych dotyczących rynku audiowizualnego i praw do utworów audiowizualnych, współpraca z organami ścigania i świadczenie pomocy w zakresie prowadzonych przez nie postępowań w sprawach naruszeń praw autorskich i pokrewnych oraz inicjowanie postępowań w sprawie ścigania naruszeń praw autorskich.

ZWIĄZEK PRODUCENTÓW AUDIO VIDEO (ZPAV)
Związek powstał w 1991 roku, jest stowarzyszeniem producentów fonogramów i wideogramów muzycznych, zrzeszającym ponad 300 członków (firm fonograficznych i osób fizycznych), reprezentując ok. 90% rynku muzycznego w Polsce. ZPAV jest Grupą Krajową Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego IFPI – instytucji zrzeszającej i reprezentującej światowy przemysł muzyczny (ponad 1.400 firm w 76 krajach). ZPAV działa na rzecz rozwoju i promocji polskiego rynku muzycznego. Od 1995 roku jest organizatorem FRYDERYKÓW – nagród przyznawanych przez: muzyków, autorów, kompozytorów, producentów muzycznych, dziennikarzy i branżę fonograficzną, zrzeszonych w Akademii Fonograficznej. Aktywnie działa na forum legislacyjnym, współpracuje z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie ograniczenia naruszeń praw autorskich i pokrewnych. Reprezentuje polską branżę fonograficzną na świecie i prowadzi szerokie działania edukacyjne oraz promocyjne wspierające rozwój rynku muzycznego, m.in.: opracowuje oficjalną listę sprzedaży OLiS oraz przyznaje wyróżnienia Złotych, Platynowych i Diamentowych Płyt.

STOWARZYSZENIE SYGNAŁ
Stowarzyszenie działa na rzecz poszanowania własności intelektualnej, praw nadawców, dystrybutorów, licencjodawców oraz odbiorców programów telewizyjnych i innych treści multimedialnych. Jego początki sięgają 2001 roku. Obecnie w skład Stowarzyszenia wchodzą 22 firmy działające w branży mediów i telekomunikacji. Sygnał organizuje szkolenia i warsztaty (w tym dla organów ścigania), prowadzi działania edukacyjne, przygotowuje raporty, badania i stanowiska na tematy związane z ochroną własności intelektualnej.

BSA | THE SOFTWARE ALLIANCE
BSA jest czołową światową organizacją reprezentującą branżę oprogramowania komputerowego przed rządami i na rynku międzynarodowym. Członkowie BSA to jedne z najbardziej innowacyjnych firm na świecie, przyczyniają się do rozwoju oprogramowania, które pobudza rozwój gospodarczy i poprawia jakość współczesnego życia. Z siedzibą w Waszyngtonie i działając w ponad 60 krajach na całym świecie, BSA jest pionierem programów zgodności licencyjnej, które promują wykorzystanie legalnego oprogramowania oraz prowadzi międzynarodową politykę, która pobudza rozwój innowacji technologicznej oraz gospodarki cyfrowej.
źródło: QL CITY Music & Entertainment PR

 

notp_logoNight of the Proms – cykl wyjątkowych koncertów, który od ponad 30 lat cieszy się olbrzymią popularnością w Europie, po raz czwarty zawita do naszego kraju. Nadchodząca edycja odbędzie się 24 marca 2017 roku w Warszawie oraz 25 marca 2017 roku w Łodzi.

Night of the Proms – to jedna z najważniejszych halowych imprez muzycznych na świecie. Główną ideą tego przedsięwzięcia jest unikatowe połączenie muzyki klasycznej z popularną muzyką rozrywkową w wykonaniu największych gwiazd. To interaktywna zabawa z publicznością, podczas której nowy wymiar przebojom muzyki pop nadaje kilkudziesięcioosobowa orkiestra symfoniczna oraz chór. Night of the Proms od wielu lat regularnie odbywa się m.in. w Holandii, Niemczech, Danii, Francji i USA. Na scenach pojawiały się takie gwiazdy jak Sting, Andrea Bocelli, James Brown, Joe Cocker, Seal i wielu innych. W Polsce impreza po raz pierwszy odbyła się w 2014 roku. Wystąpili wówczas: OMD, Amy Macdonald, John Miles oraz Natalia Kukulska. Łączna widownia wszystkich polskich koncertów przekroczyła 20 tysięcy osób.

Gwiazdami nadchodzącej edycji Night of the Proms Polska będą między innymi: legendarne UB40, Anastacia, Ronan Keating i Margaret. Towarzyszyć im będzie światowej sławy Proms Symphony Orchestra pod dyrekcją Alexandry Arrieche oraz Akademicki Chór Politechniki Łódzkiej.

Jako pierwszych organizatorzy ogłosili brytyjską grupę UB40. To artyści, którzy na nowo zdefiniowali gatunek reggae, przemawiając swoją twórczością do różnych pokoleń oraz zyskując uznanie publiczności na całym świecie dzięki takim przebojom jak Red Red Wine czy (I Can’t Help) Falling in Love with You. Ich występ na kolejnej edycji Night of the Proms związany będzie z premierą kolejnego albumu. UB40 zamierzają wkrótce wydać płytę Unplugged, na której usłyszymy ich klasyczne przeboje w nowej, akustycznej aranżacji.

ub40

UB 40 fot.materiały promocyjne Night Of The Proms

Anastacia – to autorka takich przebojów jak Left Outside Alone czy I’m Outta Love. Amerykańska wokalistka przez całą swoją karierę sprzedała blisko 30 milionów egzemplarzy płyt na całym świecie. W 2000 roku wydała swój pierwszy album, Not that Kind, który promował singiel I’m Outta Love. Piosenka szybko stała się międzynarodowym przebojem, zaś artystka zdobyła uznanie fanów i krytyków. Wokalistka od tamtej pory wydała pięć albumów studyjnych. Ostatni, zatytułowany Resurrection, ujrzał światło dzienne wiosną 2014 roku. Płyta znalazła się w pierwszej dziesiątce najchętniej kupowanych albumów w wielu krajach na świecie. W Polsce do tej pory Anastacia wystąpiła tylko raz, w kwietniu 2015 roku.

anastacia

Anastacia fot.materiały promocyjne Night Of The Proms

Ronan Keating na scenie jest obecny już od prawie 20 lat. Swoją karierę rozpoczął w wieku 16 lat, kiedy to po raz pierwszy wystąpił z nieistniejącym już zespołem – Boyzone. Do tej pory wydał 11 solowych albumów, sprzedając łącznie 10 milionów egzemplarzy płyt na całym świecie, oraz cztery wraz z Boyzone, które sprzedały się w nakładzie 13 milionów sztuk. Jego pierwszy album, zatytułowany Ronan, ukazał się w sierpniu 2000 roku. Pochodzące z tej płyty single When You Say Nothing at All oraz Life Is a Rollercoaster okazały się wielkim sukcesem i przez długi czas zajmowały czołowe miejsca list przebojów.

ronan_keating

Ronan Keating fot.materiały promocyjne Night Of The Proms

Podczas Night of the Proms Polska nie zabraknie także polskiej gwiazdy. Krajowych artystów reprezentować będzie piękna i utalentowana Margaret. Ta jedna z najpopularniejszych polskich artystek popowych na rynku fonograficznym zadebiutowała w 2013 roku i podbiła serca publiczności takimi przebojami jak Thank You Very Much – który był 3. najlepiej sprzedającym się utworem w Polsce w 2013 roku, za co Związek Producentów Audio Video przyznał wokalistce wyróżnienie Cyfrowej Piosenki Roku – a także Wasted, Start a Fire – który został oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014 – czy najnowszym, Cool Me Down, który pokrył się podwójną platyną. Gratką dla polskiej publiczności będzie wspólnych występ Margaret z jedną z zagranicznych gwiazd, jednak organizatorzy jeszcze nie ujawniają, z kim konkretnie artystka wystąpi i jaki przebój wykona.

margaret

Margaret fot.materiały promocyjne Night Of The Proms

Oprócz największych gwiazd muzyki pop, podczas Night of the Proms polska publiczność będzie mogła posłuchać także Natalie Choquette – kanadyjskiej śpiewaczki operowej, cenionej za oryginalne interpretacje klasycznych utworów, którym dzięki swojemu wyjątkowemu poczuciu humoru nadaje zupełnie nowy wymiar, oraz artystów znanych już z poprzednich edycji: światowej sławy orkiestrę Il Novecento pod dyrekcją Alexandry Arrieche, Akademicki Chór Politechniki Łódzkiej oraz Johna Milesa – brytyjskiego wokalistę, autora tekstów i kompozytora, który bierze udział w niemal każdej edycji Night of the Proms.

john_miles

John Miles fot.materiały promocyjne Night Of The Proms

Koncerty Night of the Proms odbędą się 24 marca w Warszawie w Hali Torwar oraz 25 marca w Łodzi, Atlas Arena.
O Night of the Proms:
Night of the Proms od 31 lat jest w Europie synonimem rozrywki na najwyższym poziomie. To trzymające w napięciu muzyczne show z udziałem gwiazd, perfekcyjnie wyreżyserowane, dopełnione super nowoczesną techniką oświetleniową i nagłośnieniową. Do tej pory 900 koncertów obejrzało 10 mln widzów. W towarzystwie orkiestry symfonicznej swoje przeboje śpiewali popowi i rockowi giganci, tacy jak Joe Cocker, Sting, James Blunt, Macy Gray, Sinéad O’Connor, Angie Stone, Andrea Bocelli, Boy George, Mike Oldfield czy Zucchero. Seal przyznał, że występ podczas Night of the Proms w 2011 roku był jednym z najprzyjemniejszych muzycznych doświadczeń w jego karierze, a mistrz James Brown, który dał się zaprosić do udziału w 2004 roku, powiedział: „świat musi to zobaczyć!”.
Na pomysł zorganizowania Night of the Proms wpadli 30 lat temu dwaj belgijscy studenci: Jan Vereecke i Jan Van Esbroeck. Zainspirowała ich atmosfera słynnych koncertów promenadowych organizowanych w Wielkiej Brytanii od końca XIX wieku, ale układając własny program zdecydowali się zaryzykować. Do klasycznego repertuaru dodali popowe przeboje, by trafić do szerszej publiczności, zwłaszcza studentów. Pierwszy koncert odbył się 19 października 1985 roku w Antwerpii i okazał się wielkim sukcesem. Oglądało go 13,5 tysiąca widzów. Już wtedy w repertuarze znalazła się piosenka Music w wykonaniu Johna Milesa, która wkrótce stała się nieoficjalnym hymnem Night of the Proms. Dziś grana jest podczas niemal każdego koncertu. Na pierwsze dźwięki tego utworu widzowie wstają z miejsc, by wspólnie z Milesem śpiewać „Music is my first love and it will be my last”. To magiczny moment wieczoru.
Sukces pierwszego koncertu pociągnął za sobą organizację następnych edycji Night of the Proms. W ciągu kolejnych lat przybywało miejsc i hal koncertowych, gdzie można było podziwiać widowisko, wydłużała się lista gwiazd, pojawiali się sponsorzy imprezy. Idea jednak pozostała niezmienna: dobra zabawa przy popowych i klasycznych przebojach. Jan Vereecke i Jan Van Esbroeck do dziś dnia stoją na czele PSE Belgium, która organizuje Night of the Proms w Belgii i współpracuje z partnerami w Europie i Ameryce Północnej. Jan Vereecke osobiście pracuje nad scenariuszem koncertów, zaprasza artystów, wymyśla repertuar i z niezmiennym entuzjazmem wciąż szuka sposobów na dotarcie do jeszcze większej publiczności. W Polsce impreza po raz pierwszy odbyła się w 2014 roku. Wystąpili wówczas: OMD, Amy Macdonald, John Miles oraz Natalia Kukulska. W kolejnych latach w ramach Night of the Proms Polskę odwiedzili także Katie Melua i Kim Wilde w 2015 r. oraz Zucchero i Lisa Stansfield w 2016 r. Łączna widownia wszystkich polskich koncertów przekroczyła 20 tysięcy osób.
W Polsce organizatorem wydarzenia jest Music Events Poland.
źródło: Night of the Proms / QL CITY Music & Entertainment PR

Kortez na żywo!

We wrześniu 2015 roku ukazał się długo wyczekiwany album Korteza pt. „Bumerang”(wyd. JazzBoy Rec.). Ten niezwykle utalentowany wokalista, puzonista, kompozytor, gitarzysta otrzymał najważniejszą muzyczną nagrodę przyznawana w Polsce – Fryderyka 2016. Wygrał w kategorii „Fonograficzny Debiut Roku”. Pochodzący z Iwonicza artysta aktualnie ruszył w trasę koncertową promując debiutancki krążek, z niewielką przerwą na występ w Opolu podczas 53 Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki – 3 – 5.06.2016. Kortez weźmie udział w Konkursie Debiutów i powalczy o nagrodę imienia Anny Jantar 🙂

01.Koretz koncerty 2016

 

źródło: Jazzboy Records

Rewelacja MonkeyJunk (Kanada) na koncertach w Europie.

monkeyjunk 2016 fb header

05.05 Olsztyn– Galeria Sowa
06.05 Białystok— Białostocki Ośrodek Kultury
07.05 Łódź— New York
08.05 Głogów— Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św Mikołajem
09.05 Torun— Hard Rock Pub Pamela – Hrp Pamela
11.05 Krosno— Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
12.05 Warszawa— Beerokracja
13.05 Gorzów Wlkp.— Bogusław Dziekański – Jazz Club Pod Filarami
14.05 Kolin (CZ)— Southern Rock & Blues Kolín
16.05 Eutin (D)— BluesBaltica

Czy w Kanadzie też gra się bluesa? Ależ tak, i to jeszcze jakiego! W przypadku zespołu MonkeyJunk blues jest wymieszany z rock and rollem i klimatami jam-bandowymi…
choć oni sami wolą swą unikalną mieszankę określać jako “swamp R&B, soul boogie i pościelowy funk”.

Trio pochodzi z Ottawy, i od lat jest gwiazdą kanadyjskiego środowiska bluesowego, które regularnie przyznaje im swoje trofea, “Maple Blues Awards”. Cieszą się uznaniem szeroko rozumianej kanadyjskiej sceny muzycznej, o czym świadczy fakt, że mają na koncie statuetkę “Juno”, czyli kanadyjski odpowiednik nagrody Grammy. Zaś dowodem na to, że ich sława przekracza granice jest trofeum przyznane m przez Amerykanów w 2010 roku: Blues Music Award dla Debiutu Roku.

Choć znają się od lat – bo od lat przewijali się przez te same sceny i obracali w tym samym środowisku – pomysł na założenie zespołu pojawił się w 2008 roku.
Od razu zdecydowali, że w składzie nie będzie basu: Nie dopuszczamy czterostrunowych instrumentów! – śmieje się Steve Marriner, który wcześniej zdobywał muzyczną wprawę m.in. w zespole Sue Foley. Szybko wybrali nazwę (zapożyczając ją z wypowiedzi Howlin’ Wolfa: I’m talkin’ about the blues; I ain’t talkin’ about monkey junk!) i nagrali debiutancką płytę, “Tiger In Your Tank”. Ale jeszcze szybciej ruszyli w trasę: w sześć miesięcy przejechali całą Kanadę, co zaowocowało zdobyciem pierwszej nominacji do Maple Blues Award jeszcze przed wydaniem płytowego debiutu! W styczniu 2010 pojechali do Memphis by w ramach konkursu International Blues Challenge zmierzyć się z zespołami z całego świata (w tym z Polski!). Zajęli trzecie miejsce. Druga płyta, “To Behold”, zdobyła in wspomnianą nagrodę Juno, a inne zaszczyty sypały się jak lawina. Album “All Frequencies” (Plain Records), ukazał się we wrześniu 2013 roku i zebrał same dobre recenzje. We wrześniu 2014 po raz pierwszy zagrali w naszej części Europy; wiosną 2016 wracają w nasze strony z najnowszym albumem, “Moon Turn Red”. Jak jego poprzednicy, jest stuprocentowo autorski, energetyczny i w pełni reprezentatywny dla unikalnego brzmienia tego niepowtarzalnego zespołu.

Steve Marriner – śpiew, harmonijka, gitara
Tony D – gitara
Matt Sobb – perkusja

 

 

źródło: Delta Art

Od 9 do 11 Czerwca 2016 Novika gorąco zaprasza do Sopotu. Oj szykuje się super impreza.

Novika w Sopocie

źródło: Novika

Koncerty Lary Fabian w Polsce przełożone!

W związku ze zmiana planów managementu Lary Fabian oraz organizatora koncertów artystki, dotyczących polskiego rynku, występy zaplanowane na maj tego roku zostały przełożone..

JVS Group zdecydowało się zmienić terminy koncertów Lary Fabian w Polsce. Nowe daty zostaną ogłoszone wkrótce. Organizator i artystka przepraszają za niedogodności.
Jednocześnie artystka ogłosiła daty nowych koncertów, które odbędą się w ramach trasy po Azji, Europie i USA na przełomie 2016 i 2017 roku.
WSZYSTKIE BILETY ZAKUPIONE NA MAJOWE KONCERTY ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ
Bilety na koncerty w nowych terminach dostępne będą na eventim.pl
W sprawie ewentualnego zwrotu zakupionych biletów prosimy o kontakt z punktem zakupu.

 

 

źródło: JVS Group

Yana oprócz teatralnej duszy, realizuje swoją pasję – śpiewanie. A tu ją usłyszycie.

yana2

Od 9 do 11 Czerwca 2016 DJ Adamus zaprasza do Sopotu.

DJ Adamus Konferencja muzyczna

14 – 17.04.2016 w Warszawie odbędzie się 7 Festiwal Nowa Muzyka Żydowska

 

a7 Festiwal Nowa Muzyka Zydowska

 

 

Leski w transie koncertowej zaprezentuje swój album „Splot”. Zaczyna w Białymstoku a na koniec wystąpi we Wrocławiu.

Leski koncerty

 

 

źródło: Warner Music / Leski

01.Lara Fabian 16.10.foto Petr Klapper (6)

fot.Petr Klapper

Lara Fabian w koncertuje w Polsce – aż trzy niezwykłe wydarzenia muzyczne!

 

„I will love again” w 2000 roku śpiewał cały świat! W 2016 roku fani z Polski będą mieli niepowtarzalną okazję, by zaśpiewać ten hit na trzech wyjątkowych koncertach wspólnie z autorką piosenki!

Lara Fabian, niezwykle utalentowana i odnosząca sukcesy belgijska piosenkarka w tym roku zagra aż trzy koncerty w Polsce. To wyjątkowa gratka dla fanów wokalistki władającej trzyoktawowym sopranem. Lara Fabian urodziła się w Brukseli w 1970 roku. Już w dzieciństwie wiedziała, że chce śpiewać. W wieku ośmiu lat zaczęła naukę w The Royal Conservatory of Brussels, gdzie uczyła się przez 10 lat. To tam dzięki lekcjom śpiewu klasycznego rozwinął się jej zniewalający głos.W wieku 14 lat miała już za sobą kilka występów i samodzielnie napisanych piosenek. Nie ograniczała się jednak tylko do muzyki klasycznej. Jako wykonawców, których twórczość ją inspiruje wymienia Barbarę Streisand i zespół Queen. W 1988 roku Lara Fabian reprezentowała Luxemburg podczas konkursu piosenki Eurowizji, gdzie zajęła czwarte miejsce śpiewając piosenkę „Croire (Trust)”. Płyta z tym utworem została sprzedana w nakładzie 500 000 egzemplarzy. W 1990 roku Lara Fabian przeniosła się do Montrealu, gdzie założyła własną wytwórnię płytową i wspólnie z wieloletnim przyjacielem Rickiem Allisonem pracowała nad pierwszym albumem, który sprzedał się w 100 tys. egzemplarzy. Kolejny longplay Carpe Diem rozszedł się w nakładzie 800 tys. egzemplarzy, a album Pure już w 2 milionach egzemplarzy. Tym samym Lara Fabian dołączyła do grona najlepszych wykonawców francuskojęzycznych, sprzedając 6 milionów płyt w ciągu niespełna dwóch lat.

W 2000 roku ukazał się jej pierwszy anglojęzyczny album Lara Fabian, zawierający piękne uczuciowe piosenki napisane przez samą artystkę. W ten sposób piosenkarka utwierdza swoją wielką międzynarodową karierę – chociaż sama nie lubi gdy nazywa się ją gwiazdą. Wydaje kolejne osiem płyt, a także cztery albumy z koncertów na żywo. W sumie sprzedano 20 milionów jej płyt na całym świecie. Na swoich koncertach artystka śpiewa z pasją, która rozgrzewa publiczność, wprowadzając niezwykle intymną atmosferę. Jej występy są pełne elegancji i wdzięku. Ma się wrażenie, że piosenkarka nawiązuje więź z każdą osobą wśród publiczności pozostającej całkowicie pod urokiem jej osobowości i wyjątkowego głosu. Z łatwością łączy różne style muzyczne od ballad do popowych piosenek, co w pełni daje szansę poznania wszechstronnych możliwości jej unikalnego wokalu.

Lara Fabian zdobyła wiele prestiżowych nagród i z pewnością można określić ją mianem bardzo utalentowanej, odnoszącej sukcesy artystki. Jednym słowem – belgijskiej piosenkarki wszechczasów. Podczas tegorocznych koncertów Lara Fabian promuje swój najnowszy album „Ma vie dans la tienne”.  Na wydawnictwo złożyło się jedenaście poruszających kompozycji w tym promująca materiał piosenka tytułowa.

 

W Polsce piosenkarka da trzy koncerty:

23 maja 2016 HalaTorwar – Warszawa
25 maja 2016 Tauron Arena – Kraków
26 maja 2016 Hala Stulecia – Wrocław

 

źródło: JVS Group

02a.Kat

Kat & Roma Kostrzewski ruszają w trasę!

Legenda polskiego metalu, Kat & Roman Kostrzewski ,ruszają w trasę koncertową, 666/2016. Zespół odwiedzi blisko 20 polskich miast a tour promuje wydany w zeszłym roku album „666”, będący nowo nagraną wersją absolutnej klasyki metalu , czyli krążka „666” z 1986 roku. Przez ostatnich kilka lat owa kultowa płyta była niedostępna w oficjalnej sprzedaży, między innymi dlatego Roman Kostrzewski wraz z zespołem zdecydowali się ponownie nagrać te utwory. „666” w nowej wersji brzmi pierwotnie i dziko, ma w sobie magię ,wydawałoby się, że zarezerwowaną tylko dla oryginalnych nagrań sprzed blisko trzydziestu lat – płyta żyje i kipi energią. Można się zatem spodziewać, że w czasie koncertów nadchodzącej trasy nie zabraknie zarówno „Diabelskiego Domu” , „Wyroczni” ale także wielu innych utworów, za które kochamy Kat!

27.02.2016 – WARSZAWA Progresja, Fort Wola 22

4.03.2016 – BIELSKO BIAŁA, Rude Boy Club

5.03.2016 – KROSNO, Rock Klub Iron

6.03.2015 – SKARŻYSKO KAMIENNA, Semafor

11.03.2016 – RZESZÓW, Pod palmą

12.03.2016 – ZAMOŚĆ, Kazamata Wschodnia Bastionu I

13.03.2016 – LUBLIN, Grafitti

18.03.2016 – BYDGOSZCZ, Estrada

19.03.2016 – GDYNIA, Ucho

20.03.2016 – OLSZTYN, Andergrant

1.04.2016 – KATOWICE, Mega Club

8.04.2016 – WROCŁAW, Alibi

9.04.2016 – OSTRÓW WLKP. Fanaberia

10.04.2016 – POZNAŃ, Blue Note

15.04.2016 – SIEDLCE Pięć sztuk

16.04.2016 – PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, Pub 66

17.04.201 – CZĘSTOCHOWA, Galeria Teatr From Poland

22.04.2016 – KRAKÓW, Klub Kwadrat
źródło: Mystic Production

03.Wild Nothing Life of Pause Cover ArtWild Nothing wystąpi w Gdańsku!!!
19 lutego miał swoją premierę trzeci krążek Wild Nothing „Life of Pause” . Jak mówi sam artysta, Jake Tatum, jest to „najbardziej dojrzały i uczciwy” materiał jaki do tej pory nagrał. Utwory na płytę zostały zarejestrowane w Los Angeles i Sztokholmie, a  nad ich produkcją czuwał Thom Monahan (Devendra Banhart, Beachwood Sparks). W Szwecji, w studiu należącym do zespołu ABBA, artysta nagrywał materiał we współpracy z perkusistą Peter Bjorn and John – Johnem Ericssonem oraz weteranem Orkiestry Symfonicznej Radia Szwedzkiego – TK. W Kalifornii Tatuma w projekcie wsparł Brad Laner – gitarzysta Medicine oraz grupa saksofonistów.

„A Woman’s Wisdom”  to najnowszy singiel promujący ostatni album artysty.

W kwietniu Wild Nothing wyrusza w trasę po Ameryce Północnej, a w maju i czerwcu pojawi się w Europie. 24 czerwca artysta wystąpi na deskach Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku.

 

 

źródło: Pias

04.rodrigo y gabrielaRodrigo y Gabriela w Warszawie!
Agencja Go Ahead zaprasza na jedyny koncert duetu Rodrigo y Gabriela! Muzyków zobaczyć będzie można 7 kwietnia w stołecznej Progresji.

Rodrigo y Gabriela to meksykański duet, który tworzą Rodrigo Sanchez i Gabriela Quintero. Poznali się w Meksyku, gdzie wspólnie grali w trashmetalowym zespole Tierra Acida.
Ze względu na ograniczenia jakie nakładał na nich rodzimy rynek zdecydowali się jednak na przenosiny do Europy. Tutaj zaczęli karierę od wspólnego, akustycznego grania na ulicach Dublina. Przełom nastąpił w momencie, gdy muzyków dostrzegł Damien Rice i zaproponował im udział w irlandzkim festiwalu Oxegen.

Rodrigo y Gabriela na koncie mają już współpracę z legendarnym Hansem Zimmerem przy ścieżce dźwiękowej do „Piratów z Karaibów”, koncerty na największych festiwalach, a nawet specjalny występ w Białym Domu dla Baracka Obamy.

Muzycy grają głównie rytmiczne, szybkie utwory na dwie gitary; w ich repertuarze znajdują się zarówno kompozycje własne, jak i covery takich zespołów jak Metallica czy Led Zeppelin. Ostatni album Rodrigo y Gabriela, „9 Dead Alive”, ukazał się w 2014 roku. Zawiera dziewięć autorskich kompozycji, z których każda poświęcona jest jednej z postaci, które muzyków inspirują.

 

 

źródło: Go Ahead

05.Zakopower

Wspólna trasa koncertowa Zakopower i Atom String Quartet.

Niezwykła trasa koncertowa zespołu Zakopower promująca najnowszą płytę „Drugie pół”!

Sebastian Karpiel-Bułecka, oprócz stałego składu Zakopower, zaprosił do tego projektu znakomitych muzyków z Atom String Quartet!

Płyta „Drugie pół” powstała z niesłabnącej inspiracji muzyką Podhala, ale oprócz góralskich korzeni wiele w niej odniesień do klasycznych klimatów.
Mądre teksty, znakomite, akustyczne brzmienie zespołu, charakterystyczny wokal i charyzmatyczne skrzypce Sebastiana, w których słychać zarówno ludowych wirtuozów, jak i jazzowych mistrzów tego instrumentu! Na scenie odbywa się swoisty dialog góralskiej kapeli i klasycznego kwartetu – wzajemnie przenikanie dwóch muzycznych światów.
Ciekawa płyta, energetyczne koncerty!
DATY KONCERTÓW

5 marca / Gdańsk, Filharmonia Bałtycka
14 marca / Warszawa, Teatr Roma
9 kwietnia / Poznań, Aula Uniwersytetu A. Mickiewicza
21 kwietnia / Białystok, Opera i Filharmonia Podlaska

 

źródło: Kayax Production

06.Imax

Uwielbiany w Polsce IAMX aka Chris Corner wraca na 2 koncerty!

IAMX wystąpi 4 marca w Gdańsku (B90), a 5 marca w Poznaniu (Eskulap)!

Twórca brzmienia „glam noir” powrócił w doskonałej formie wydaną pod koniec ubiegłego roku płytą „Metanoia”! 19  lutego ukazał się trzeci singiel z płyty – utwór „North Star” wraz z remixami!

„Metanoia” to bardzo osobisty album dokumentujący zmagania Cornera z chroniczną bezsennością, która doprowadziła go na skraj załamania nerwowego. Wyczerpany emocjonalnie i kreatywnie artysta prawie zakończył swoją działalność muzyczną. Corner postanowił jednak zmierzyć się z chorobą psychiczną zmieniając miejsce zamieszkania z depresyjnego Berlina na słoneczne Los Angeles. „Ta geograficzna zmiana nadała wszystkiemu nowej perspektywy” – mówi muzyk.  Komponowanie w nowym otoczeniu pozwoliło mu trzeźwo spojrzeć na swoje życie i nadało muzyce nowy kierunek. „Czyste, bardziej elektroniczne brzmienie nowej płyty jest powrotem do korzeni IAMX – jeden człowiek, jedno pomieszczenie, jeden komputer. Tak wszystko się zaczęło. Piękno tkwi w prostocie takiego stylu pracy” – wyznaje Corner. Z nowym singlem i teledyskiem „North Star” i świetnymi remixami Chris Corner jest gotów na nowy rozdział w swojej karierze.  „Czuję się jak nowo narodzony, z mądrzejszym i spokojniejszym spojrzeniem na siebie i swoje miejsce na ziemi. Pracowałem cholernie ciężko, pozbyłem się toksycznych osób ze swojego otoczenia, z powrotem poświęciłem się sztuce i po raz pierwszy od bardzo dawna mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy.” – mówi artysta.

 

 

źródło: Boshka.pl

07.La Scala Chamber Orchestra

La Scala Chamber Orchestra w Polsce!

Najwybitniejsi muzycy ze słynnej opery La Scala w Mediolanie już w kwietniu w Polsce.

La Scala Chamber Orchestra to marka, którą zna każdy miłośnik dobrej muzyki. Będzie to jedyna w tym roku okazja, by usłyszeć ich na żywo w Polsce. Każdemu ich występowi towarzyszą gorący aplauz i owacje na stojąco. Obecność na ich występie to pozycja obowiązkowa w kalendarzu każdego melomana. Na swoim koncie mają współpracę z największymi osobowościami muzycznego świata, występowali w najbardziej prestiżowych salach koncertowych i teatrach m.in. Carnegie Hall w Nowym Jorku, Tonhalle w Zurychu, Salle Gaveau w Paryżu czy Sali Koncertowej im. P.I. Czajkowskiego w Moskwie. Znani z ogromnej wirtuozerii i wyszukanego repertuaru muzycy orkiestry kameralnej La Scala Chamber Orchestra już w kwietniu 2016 roku odwiedzą Polskę – pojawią się w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Krakowie i Poznaniu. W skład zespołu wchodzą najwybitniejsi muzycy świata – soliści ze słynnej orkiestry Teatro alla Scala w Mediolanie.

Ciekawe rozwiązania aranżacyjne, szlachetna barwa instrumentów dętych i smyczkowych oraz giętkość frazy melodycznej – muzycy La Scala Chamber Orchestra to prawdziwi mistrzowie kształtowania wyszukanej materii dźwiękowej! Artyści reinterpretując Fantazje na tematy najznakomitszych oper Verdiego przywracają im dawną świetność i blask. Smaku dodają popisowe partie solowe w mistrzowskim wykonaniu wirtuozów takich jak Francesco Manara, Laury Marzadori czy Massimo Polidori. Koncerty La Scala Chamber Orchestra to prawdziwa dźwiękowa uczta, która zachwyci każdego miłośnika muzyki!  Podczas koncertów wykonane zostaną fantazje na temat najpiękniejszych utworów z oper, do których muzykę komponował Giuseppe Verdi, jak na przykład Falstaff, Don Carlo, Aida,  Il Trovatore, La Traviata czy Rigoletto.

Muzycy mediolańskiej La Scala Chamber Orchestra to światowej sławy artyści, którzy w iście mistrzowskim stylu operują szlachetną barwą dźwięku i giętką frazą melodyczną, przenosząc słuchaczy na arystokratyczne dwory. Pełne emocji i pasji fantazje w pełni ukazują ukryte piękno w często niedocenianych kompozycjach. Smaku dodają popisowe partie solowe w mistrzowskim wykonaniu Francesco Manara czy Laury Marzadori. Ich koncerty to prawdziwa dźwiękowa uczta, która zachwyci każdego miłośnika muzyki!

4 kwietnia 2016r. – Filharmonia Narodowa, Warszawa, godz. 19:00
24 kwietnia 2016r. – Teatr Wielki, Łódź, godz. 18:00
25 kwietnia 2016r. – Filharmonia Bałtycka, Gdańsk, godz. 19:00
26 kwietnia 2016r. – ICE  Kraków, godz. 19:00
27 kwietnia 2016r. – Aula UAM, Poznań, godz. 19:00

 

 

źródło: Makrokoncert

08.Patrick The Pan

Trasa koncertowa Patrick The Pan!

19.02 – Warszawa, Arkady Kubickiego + KRÓL
27.02 – Katowice, Rialto
10.03 – Toruń, Lizard King
11.03 – Gdańsk, Wydział Remontowy
12.03 – Elbląg, Mjazzga
13.03 – Ostróda, Amfiteatr

 

 

źródło: Kayax Production

09a.Era Jazzu

Era Jazzu 2016, 13 – 18 kwietnia, Poznań!

Kolejna, festiwalowa odsłona Ery Jazzu odbędzie się wiosną (13-18 kwietnia 2016 roku). Impreza już na dobre powróciła do Poznania i jako Aquanet Jazz Festival staje się znaczącym wydarzeniem kulturalnym i artystycznym. Uroku festiwalowi dodają nie tylko miejsca koncertów, liczny udział publiczności ale także niekwestionowane gwiazdy oraz ciekawe projekty. Koncerty festiwalowe odbywać będą się w kilku salach (Opera, CK Zamek) oraz klubach Poznania (Blue Note, Piano Bar) i obejmować będą nie tylko prezentacje autorskie zaproszonych gwiazd, ale także projekty specjalne: udział światowej gwiazdy w zespole poznańskich muzyków, specjalnie przygotowany projekt „komedowski” oraz koncert laureata nagrody Era Jazzu 2016.

„Staram się – mówi Dionizy Piątkowski, szef Ery Jazzu – konstruować imprezę inną niż wszystkie. Era Jazzu z ogromnym dorobkiem koncertowym zaprezentowała dotąd wielu największych innowatorów jazzu i gwiazdy tej muzyki. Naszym pomysłem jest teraz pokazywanie tego, co najważniejszego dzieje się w jazzowym świecie i prezentowanie artystów, którzy nieczęsto pojawiają się na naszych estradach lub pokazujemy ich po raz pierwszy”.

Niekwestionowaną gwiazdą festiwalu jest China Moses – nowa gwiazda jazzu i muzyki soul. Wieczór jazzu, bluesa i funky przedstawi James „Blood” Ulmer – legenda jazzowej gitary. Wokalista Anthony Strong błyskawiczne wdarł się na światowe estrady światowe opanowane dotąd przez Michaela Buble i Jami’ego Culluma. „Portishead Jazz” zagra kwartet Get The Blessing – muzycy z kultowych grup Radiohead oraz Portishead. Amerykańska wokalistka Deborah J. Carter przedstawi „Diggin’ The Duke” ukłon w stronę muzyki genialnego innowatora jazzu – Duke’a Ellingona.

„W ramach Ery Jazzu – rekomenduje Dionizy Piątkowski – przygotowujemy także kilka projektów specjalnych. Najważniejszy to koncert Chico Freemana wraz z poznańskimi muzykami i premiera koncertowa najnowszej płyty legendarnego saksofonisty. Amerykański saksofonista Chico Freeman należy do najznamienitszych instrumentalistów nowoczesnego jazzu. Pochodzi ze słynnego „klanu Freemanów” – rodzinnej elity chicagowskiego jazzu, którą tworzą wybitni i legendarni artyści”.

Laureatem tegorocznej nagrody Ery Jazzu jest poznański gitarzysta Dawid Kostka. „Dawid jest już dzisiaj wirtuozem jazzowej gitary” – rekomenduje laureata Dionizy Piątkowski. Niezwykle ciekawy projekt „Komeda Variations” przygotował trębacz Maciej Fortuna oraz pianista Krzystof Dys: poddali wnikliwej, artystycznej wariacji kompozycje najwybitniejszego polskiego jazzmana Krzysztofa Komedy – Trzcińskiego. Koncert „Komeda Variations” przygotowano w 85 rocznicę urodzin K. Komedy i jest hołdem Ery Jazzu dla wybitnego Poznaniaka.

 

 

źródło: jazz.pl

10.Metropolis_Teatr_Wielki_poster_net

„Metropolis” w Teatrze Wielkim w Łodzi!
20 marca 2016 r. (niedziela), godz. 18:30

Projekt „Metropolis” – niezwykłe przedsięwzięcie, które łączy kino, operę, elektronikę i rockowe brzmienie.„Metropolis” czerpie z kinematografii, lecz nie będzie tylko projekcją filmu. Ścieżkę dźwiękową do słynnego obrazu wykonają na żywo znakomici artyści: Igor Gwadera, Agnieszka Makówka, Władysław Komendarek.

Władysław Komendarek wystąpi w roli tapera. Przygotuje specjalną, niepowtarzalną improwizację, którą wykona wraz z towarzyszącymi muzykami: Igorem Gwaderą – gitara elektryczna oraz Agnieszką Makówką – mezzosopran.

Władysław Komendarek – urodził się i mieszka w Sochaczewie. Sprzeciwia się globalizacji. Jako instrumentalista i kompozytor wypracował własny styl, który wymyka się jakiejkolwiek klasyfikacji. W twórczości Komendarka można odnaleźć echa muzyki rockowej, a nawet hardrockowej, klasycznej, jazzowej, etnicznej oraz eksperymentalnej. Artysta jest wirtuozem kosmicznego brzmienia i pionierem polskiej elektroniki.

Igor Gwadera – 17-letni wirtuoz gitary z Goleniowa. Nastolatek występuje razem z Titusem (Acid Drinkers) w grupie Anti Tank Nun, supportował Slasha podczas koncertu w katowickim Spodku oraz nagrał płytę z czołówką amerykańskich i brytyjskich muzyków hard rockowych. Utalentowany i niepokorny, wciąż zdobywa rzesze nowych fanów i uznanie krytyków na całym Świecie.

Agnieszka Makówka – urodziła się w Łodzi, gdzie ukończyła Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów. Artystka ma za sobą również studia podyplomowe w „Mozarteum” w Salzburgu. Od 1998 r. jest solistką Teatru Wielkiego w Łodzi i Polskiej Opery Kameralnej. Laureatka wielu nagród i wyróżnień, właścicielka głosu, który potrafi skruszyć nawet najtwardszą skałę.

„Metropolis” to film, który już od niemal stulecia stanowi inspirację dla pokoleń twórców. Dzieło, które choć po premierze wywoływało u krytyków mieszane uczucia i odniosło ogromną finansową klęskę, to jednak na zawsze zmieniło sposób patrzenia na kino z gatunku SF i kino jako dziedziną sztuki.

Film opowiadający uniwersalną na wielu poziomach historię sam zasługuje na dokument przygodowo‑historyczno‑kryminalny. Przekroczony budżet, znaczna część filmu zaginęła, cześć klisz odnaleziono (po kilkudziesięciu latach) w Ameryce Południowej, efekty specjalne do dziś budzą podziw filmowców i widzów. Największy bandyta naszych czasów Adolf H. przygotowując się do swoich przemówień wzorował się na ekspresji aktorów grających również w „Metropolis”. Dyktator postanowił zabronić wyświetlania filmu, choć reżysera chciał uczynić ministrem kinematografii nazistowskiej. Na szczęście ten ostatni odmówił.

Obraz jest wpisany na listę UNESCO „Pamięć Świata”, która zawiera m.in. dzieła audiowizualne o znaczeniu historycznym i cywilizacyjnym. „Metropolis” zostało docenione również przez Kościół Katolicki. Mimo wątków ezoterycznych i okultystycznych, Watykan wpisał film na listę czterdziestu pięciu szczególnie ważnych filmów ze względu na jego wyjątkowe walory artystyczne.

Przesłanie filmu Fritza Langa pozostaje aktualne do dziś: „Pomiędzy rozumem a rękami musi być serce.” Mamy nadzieję, że „sercem” podczas niezwykłego seansu będzie muzyka tworzona przez wybitnych artystów.
Premiera wydarzenia miała miejsce podczas 7. Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit. Prestiżowe, brytyjskie pismo „Sound On Sound” określiło występ trójki artystów jako: „unikalny, wyjątkowy i niezapomniany”.
źródło: Soundedit

GGP_gb_40x60

GoGo Penguin w maju w Polsce!
Agencja Go Ahead z przyjemnością zaprasza na koncert zespołu GoGo Penguin! Trio zobaczyć będzie można 7 maja w warszawskich Hybrydach.

GoGo Penguin to akustyczno-elektroniczne trio z Manchesteru. Chris Illingworth, Nick Blacka i Rob Turner wśród swoich głównych inspiracji wymieniają Briana Eno, Johna Cage’a, Massive Attack i Aphex Twin. W 2014 roku ich album „V2.0” został nominowany do Mercury Prize obok krążków takich wykonawców jak Damon Albarn, Young Fathers czy Jungle. W kwietniu 2015 muzycy ogłosili zmianę wytwórni i z Gondwana Records przenieśli się do prestiżowego wydawnictwa Blue Note Records. 5 lutego ukazał się ich długo wyczekiwany album „Man Made Object”.

 

 

źródło: Go Ahead

12.Chor Gregorianie

Ostatnia trasa legendarnego chóru w Polsce!

W marcu 2016 roku do naszego kraju po raz ostatni powróci uwielbiany przez polską publiczność chór Gregorian! Tym razem Gregorianie zaskoczą nas najnowszym show w ramach trasy koncertowej „Final Chapter Tour”. Ponad 20 artystów na scenie. Pokaz przygotowany z wielkim rozmachem. Muzyka na żywo. Duże obiekty rozrywkowe mogące pomieścić imponującą scenografię. Program artystyczny utrzymany w wyjątkowej atmosferze i zaskakująca choreografia. Spektakularne efekty sceniczne z użyciem ognia, świateł i pirotechniki. Wszystkie te elementy tworzą zapierające dech w piersiach show, które zdobyło serca 2,5 miliona ludzi od Europy po Japonię.  Niezwykłe hity ze szczytów list przebojów i wyjątkowe interpretacje, które zaskakują najbardziej wytrawnych melomanów. Czekają Was niezapomniane przeżycia w trakcie wiosennych koncertów chóru Gregorian! Podczas ich ostatniej wizyty w Polsce sale pękały w szwach, a bisom nie było końca. W tym roku, w ramach europejskiej trasy „Masters of Chant – The Final Chapter” zespół zagości w Gdańsku, Szczecinie i Warszawie.
14 marca 2016r. – Gdańsk / Sopot, ERGO ARENA, godz. 19:00
15 marca 2016r. – Szczecin, Azoty Arena, godz. 19:00
16 marca 2016r. – Warszawa, Hala Torwar, godz. 19:00

 

 

źródło: Makrokoncert

13a.YSF 2016

Young Stars Festival po raz trzeci! Już w sierpniu w Warszawie!

Już 28 sierpnia 2016 r. w warszawskim Torwarze odbędzie się po raz III największy młodzieżowo-muzyczny festiwal w Polsce – YOUNG STARS FESTIVAL 2016!

Podczas imprezy wystąpią najbardziej przebojowe gwiazdy młodego pokolenia i usłyszymy największe hity internetu i Radia Young Stars! Nie zabraknie również ambasadorów czyli popularnych youtuberów, którzy wspierają projekt Young Stars. Dodatkowo, dzięki konkursowi organizowanemu przez Radio Young Stars, wyłonieni zostaną debiutanci, którzy będą mieli okazję po raz pierwszy w życiu pokazać się dużej publice.
Organizatorzy dozują informacje i krok po kroku odsłaniają kolejne gwiazdy. Na ten moment potwierdzony jest udział takich artystów jak: Dawid Kwiatkowski, Samuel Nascimento, ROOM94, Sylwia Przybysz, Saszan, Jeremi Sikorski, Sylwia Lipka oraz Gimpson. W kolejnych dniach poznamy pełen skład artystów, którzy rozgrzeją scenę na warszawskim Torwarze.

Tradycyjnie nie zabraknie ambasadorów czyli popularni youtuberzy i blogerzy, którzy aktywnie wspierają projekt Young Stars od samego początku.

Wielką niespodzianką YSF216 jest gość specjalny czyli TEDE, którego idealnie opisuje hasło #foreveryoung a raper po prostu łączy wszystkie pokolenia i ma fanów w różnym wieku! Co go łączy z artystami Young Stars? Ultrapopularność, której nie przyniosło mu granie kawałków w radiu a promocja własnymi kanałami.

W tym roku został wprowadzony nowy, ulepszony podział biletów. Organizatorzy chcą, aby każdy uczestnik miał możliwość spotkać się z wybraną gwiazdą – dlatego będą sprzedawane osobne bilety na specjalne Meet&Greet oraz osobne bilety na Festiwal.

O Projekcie Young Stars

W 2013 roku wytwórnia My Music stworzyła innowacyjny projekt o nazwie Young Stars. Pomysł od razu spotkał się ze sporym zainteresowaniem młodych osób, jak i mediów oraz został ciepło przyjęty.

W kwietniu 2014 r. w Poznaniu odbył się pierwszy Young Stars Festival, na którym wystąpili polscy wokaliści. Rok później festiwal poszerzony o gwiazdy zagraniczne (Room94, 5Angels) oraz ambasadorów w postaci czołówki polskich YouTuberów. Przez minione dwa lata w ramach projektu ukazały się 3 płyty z utworami skomponowanymi specjalnie dla Young Stars, gadżety Young Stars, trampki oraz pierwsze młodzieżowe Radio Young Stars.

Young Stars stawia na młodość, zaangażowanie oraz pozytywną energię. Wspiera i promuje młode pokolenie popularnych już gwiazd, jak również osób, które rozpoczynają karierę. Projekt już przy pierwszej edycji skupił uwagę setek tysięcy nastolatków, wytworzył intensywną interakcję w social media, na bieżąco odpowiadał i reagował na potrzeby młodych osób oraz mocno zainteresował tradycyjne media, co poskutkowało licznymi publikacjami.

Po dziś dzień projekt jest niezmiennie jedynym tego rodzaju w Polsce skierowanym do młodzieży i przez młode osoby współtworzonym.
źródło: My Music Group

14.Mela Koteluk

Mela Koteluk migruje!
Po kilku miesiącach przerwy koncertowej Mela Koteluk powróciła na trasę koncertową. W pierwszej części tegorocznego kalendarza występów,  Artystka zaplanowała 18 koncertów. Wśród nich znajdą się nowe, bardzo nowoczesne i prestiżowe sale koncertowe, jak Filharmonia w Szczecinie czy Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, jak również kameralne sale teatralne i cenione kluby muzyczne.

Oto pełna lista koncertów:

02.02 Szczecin – Filharmonia im. Karłowicza

03.02 Koszalin – Filharmonia Koszalińska

06.02 Świdnica – Sala Teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury

07.02 Zabrze – Dom Muzyki i Tańca

12.02 Polanica Zdrój – Teatr Zdrojowy

13.02 Łódź – Wytwórnia

14:02 Warszawa – Stodoła

20.02 Suchy Las – Centrum Kultury

21.02 Zielona Góra – KAWON

26.02 Poznań – Hala nr 2 MTP

27.02 Gdańsk – Stary Maneż

28.02 Toruń – Dwór Artusa

06.03 Kraków – Forty Kleparz

08.03 Wrocław – Narodowe Forum Muzyki

09.03 Wieruszów – WDK

12.03 Chorzów – Chorzowskie Centrum Kultury

13.03 Lublin – Filharmonia Lubelska

15.03 Białystok – Filharmonia Podlaska

 

 

źródło: Warner Music

15.Urszula

Wyjątkowe koncerty Urszuli w Poznaniu i Gdańsku!

Agencje Go Ahead i P.W. Events z przyjemnością zapraszają na dwa klubowe koncerty Urszuli! Jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej wystąpi 9 kwietnia w poznańskim Eskulapie i 17 kwietnia w gdańskim Parlamencie z okazji dwudziestolecia płyty „Biała Droga”.

Będą to pierwsze klubowe koncerty Urszuli od niemal dwudziestu lat! Z tej okazji publiczność może spodziewać się wyjątkowych występów – w Poznaniu i Gdańsku nie zabraknie największych przebojów Urszuli, ale także materiału z płyty „Biała Droga”, która miała swoją premierę dokładnie dwadzieścia lat temu.  W marcu tego roku ukaże się  reedycja tej płyty z wyjątkowymi dodatkami   DVD oraz dwoma utworami, które nie weszły pierwotnie na album. Urszula z całą pewnością zagra jeden z nich na koncertach.

Urszula jest wokalistką, kompozytorką i autorką tekstów. To z jej repertuaru pochodzą przeboje takie jak „Dmuchawce, latawce, wiatr”, „Na sen”, „Rysa na szkle”, „Malinowy król” czy „Konik na biegunach”. Na polskiej scenie muzycznej z powodzeniem funkcjonuje od ponad trzydziestu lat, a jej płyty niezmiennie pokrywają się złotem i platyną. „Biała Droga” ukazała się w 1996 roku i z pewnością jest jednym z najważniejszych albumów w dorobku Urszuli. Single „Na sen” i „Niebo dla Ciebie” dotarły do pierwszego miejsca Listy Przebojów radiowej Trójki, a w ubiegłym roku z okazji rocznicy nagrania tego materiału artystka wystąpiła na Przystanku Woodstock ze specjalnym koncertem.
Dwudziestolecie „Białej Drogi” stało się też pretekstem do organizacji koncertów klubowych.
źródło: Go Ahead

LOU_20x30_HD2.indd

Lou Doillon na koncercie w Warszawie!
Agencja Go Ahead z przyjemnością zaprasza na koncert Lou Doillon! Francuska wokalistka przyjedzie do Polski 12 marca i wystąpi w warszawskiej Proximie.

Do 2012 roku Lou Doillon, córka Jane Birkin i Jacquesa Doillona, postrzegana była przede wszystkim jako świetnie zapowiadająca się aktorka i modelka. Premiera jej debiutanckiego albumu „Places” sprawiła jednak, że na dobre zwróciła się w stronę muzyki. Płyta dwukrotnie pokryła się platyną we Francji, a Lou w ramach promującej ją trasy koncertowej wystąpiła na najważniejszych scenach świata – od Berlina po Nowy Jork.

W październiku 2015 premierę miał drugi album Doillon, „Lay Low”. Krążek powstawał w Montrealu, przy współpracy z Timbre Timbre. Po raz kolejny Lou sięgnęła tu po swoją akustyczną gitarę, która każdorazowo stanowi punkt wyjściowy dla jej piosenek.
źródlo: Go Ahead

17.Lao Che

LAO CHE trasa koncertowa trwa w najlepsze!

Pijalnia Główna w Krynicy był pierwszym przystankiem na trasie koncertowej, w którą wyruszył zespół LAO CHE. Muzycy zagrają ponad 30 koncertów, na których zaprezentują wiele utworów z ich ostatniego albumu „Dzieciom”. To oczywiście nie wszystko – podczas trasy usłyszeć będzie można też przekrój całej twórczości grupy, w tym utwory, których publiczność nie słyszała od lat!

Szczegóły trasy:

28\01\2016 KRYNICA ZDRÓJ, PIJALNIA GŁÓWNA

29\01\2016 GOMUNICE, BOGART

30\01\2016 SOSNOWIEC, REMEDIUM

31\01\2016 ŻYRARDÓW, CENTRUM KULTURY

11\02\2016 POZNAŃ, ESKULAP

12\02\2016 PIŁA, RCK

13\02\2016 DAMASŁAWEK, GOK

14\02\2016 TORUŃ, LIZARD KING

19\02\2016 BRISTOL, THE FLEECE

20\02\2016 LONDYN, THE GARAGE

21\02\2016 DUBLIN, OPIUM ROOMS

26\02\2016 OLSZTYN, NOWY ANDERGRANT

27\02\2016 SŁUPSK, FILHARMONIA

28\02\2016 TBA

29\02\2016 BYDGOSZCZ, OPERA NOVA

04\03\2016 CHRZANÓW, KINO MOKSiR

05\03\2016 KRAKÓW, STUDIO

06\03\2016 LUBLIN, FILHARMONIA LUBELSKA

10\03\2016 OŁAWA, CENTRUM SZTUKI

11\03\2016 ŻORY, MOK

12\03\2016 WARSZAWA, PALLADIUM

13\03\2016 ŁOMŻA, FILHARMONIA KAMERALNA

18\03\2016 TBA

19\03\2016 BIELSKO – BIAŁA, RUDEBOY

20\03\2016 GŁOGÓW

31\03\2016 TBA

01\04\2016 BIAŁYSTOK, ZMIANA KLIMATU

02\04\2016 GDAŃSK, FILHARMONIA BAŁTYCKA

03\04\2016 KOŁOBRZEG, RCK

14\04\2016 TBA

15\04\2016 WRZEŚNIA, WOK

16\04\2016 ŚWIEBODZICE, ROCK FEST VOL. 4

17\04\2016 SZAMOTUŁY, SZOK

21\04\2016 RADOM, ORKIESTRA KAMERALNA

 

 

źródlo: Mystic Production

18.Dawid Kwiatkowski

Dawid Kwiatkowski jest w trasie koncertowej „Element Trzeci Tour”.

Dawid Kwiatowski w lutym wyruszył w trasę koncertową promującą jego najnowszy album „Element Trzeci”, który ukazał się w grudniu ubiegłego roku.
Wokalista wraz z zespołem odwiedzi 13 miast zaczynając od Torunia a na Warszawie kończąc.

Organozatorzy, tak jak w przypadku poprzednich tras, ponownie przygotowali sporo niespodzianek oraz efektów specjalnych, które wzbogacą show młodego gwiazdora.

Trasa koncertowa w social media jest oznaczana hashtagiem #ETT.

Organizatorem trasy jest MyMusic Events oraz WithTheBand.
12.02 Toruń – Od Nowa
21.02 Wrocław – Alibi
28.02 Poznań – Eskulap
11.03 Rzeszów – Lifehouse
19.03 Warszawa – Stodoła
14.02 Białystok – Herkulesy
26.02 Szczecin – Wasabi
5.03 Łódź – Bedroom
12.03 Lublin – Graffiti
20.02 Kraków – Kwadrat
27.02 Sopot – Scena
6.03 Katowice – Megaclub
13.03 Olsztyn – Ander
źródło: My Music Group

19.Frank Turner poster

Frank Turner w kwietniu w Polsce!
Agencje Go Ahead i P.W. Events z przyjemnością zapraszają na koncerty Franka Turnera! Muzyka zobaczyć będzie można 15 kwietnia we wrocławskim Firleju i 16 kwietnia w warszawskiej Proximie.

Kiedy pod koniec 2014 roku nadeszła w końcu pora, by usiąść do prac nad nowym albumem, Frank Turner nie był pewien, w którym iść kierunku. Choć wywodzi się ze sceny hardcore’owej, zyskał popularność nie tylko w tych kręgach. Na przestrzeni lat występował zarówno w niewielkich klubach i kawiarniach, jak i na stadionach,
a jego fani wypełnili Royal Albert Hall czy Wembley Arena. Mimo wszystko przy kolejnej płycie pojawiło się pytanie: co dalej? „To mój szósty album, co samo w sobie nie jest szczególnie ekscytujące” – mówi.

„Ostatnio dużo myślałem o debiutanckich płytach. Kiedy grupa nagrywa swój pierwszy krążek, wchodzi do studia i z pełnym zapałem gra live set. Jest w tym świeżość i ekscytacja, którą zespoły często tracą na kolejnych wydawnictwach”. W związku z tym Turner zdecydował, że jego nowe wydawnictwo, „Positive Songs for Negative People”, ma być przepełnione właśnie tą pierwotną, koncertową energią.

Wszyscy, którzy widzieli zespół Frank Turner & The Sleeping Souls na żywo wiedzą, że ich występy na żywo za każdym razem stanowią wyjątkowe widowisko!

 

 

źródło: Go Ahead

20.Public image Ltd poster

Public Image Ltd już w Maju w Polsce!
Z przyjemnością możemy ogłosić, że wiosną do Polski przyjedzie legendarna grupa Public Image Ltd! Muzycy wystąpią 18 maja w warszawskiej Proximie!

Po fantastycznej trasie koncertowej w 2015 roku, w ramach której PiL koncertowali w Europie i Ameryce Północnej, zespół zdecydował się kontynuować dobrą passę – na nowej trasie koncertowej nie mogło zabraknąć występu w Polsce!

Od roku 1978, momentu założenia formacji przez Johna Lydona – byłego wokalistę Sex Pistols – Public Image Ltd dostarcza fanom nie tylko rewelacyjne koncerty, ale też niezapomniane płyty. Muzycy mają na koncie 10 albumów studyjnych, w tym m.in.: debiutancki „Public Image: First Issue” (1978), „Metal Box” (1979) – uznawany za przełom post-punkowej ery, „The Flowers of Romance” (1981), „Album” (1986) czy „That What Is Not” (1992). Po 17-letniej przerwie Lyndon reaktywował grupę w 2009 roku. Pierwszym albumem wydanym w XXI wieku był „This is PiL” z 2012. Ostatni album grupy wydany został w ubiegłym roku. „What the World Needs Now” zebrał świetne recenzje i dotarł to czołowych miejsc zestawień sprzedaży płyt m.in. na Wyspach Brytyjskich. Krążek został wydany własnym sumptem zespołu i pod szyldem ich własnej wytwórni, PiL Official.
źródło: Go Ahead

21.Ty Dolla $ign

Ty Dolla $ign na jedynym koncercie w Polsce!

Agencja Go Ahead zaprasza na koncert Ty Dolla $ign! Raper wystąpi 20 kwietnia w warszawskiej Proximie.

O Ty Dolla $ign po raz pierwszy zrobiło się głośno w 2010 roku, za sprawą singla YG „Toot It and Boot It”, który raperzy napisali i nagrali wspólnie. Swoje pierwsze mixtape’y Ty$ wydał dwa lata później pod szyldem Atlantic Records. Na „Beach House” i „Beach House 2” nie zabrakło świetnych gości – na płytach słychać m.in. Wiza Khalifę czy Juicy J. Współpraca z Khalifą przyniosła podpisanie kontraktu z jego wytwórnią – Taylor Gang Records – oraz wspólną trasę z A$APem Rocky. Pierwszym singlem nagranym w nowym labelu było „Paranoid” z B.o.B. Na pełnowymiarowy debiut trzeba jednak było zaczekać do ubiegłego roku. W listopadzie 2015 ukazała się płyta „Free TC”, na której w roli gości pojawili się Kendrick Lamar, Kanye West, Wiz Khalifa, Future, Rae Sremmurd czy R. Kelly. Album spotkał się z dobrym przyjęciem tak środowiska, jak i fanów, a na 2016 rok zaplanowana została intensywna trasa koncertowa, która swoim zasięgiem obejmie m.in. Amerykę Północną i Europę.

W roli gościa specjalnego na koncercie pojawi się duet Krept & Konan.
źródło: Go Ahead

22.Enea Spring Festiwal 2016

Dawid Podsiadło, Lanberry, Rebeka, Paula I Karol, Brodka, Taco Hemingway i wielu innych artystów na Enea Spring Break 2016!
Znamy pięćdziesięciu artystów, którzy wystąpią na Enea Spring Break Showcase Festival & Conference! W dniach 21-23 kwietnia w kilkunastu miejscach koncertowych Poznania wystąpią między innymi Brodka (pierwszy koncert z materiałem z nowego albumu, niezwykle wyczekiwanego następcy „Grandy” z 2010 roku), Taco Hemingway (najważniejsze odkrycie muzyczne 2015 roku) oraz Stara Rzeka (Kuba Ziołek odpowiedzialny za ten projekt nominowany jest do tegorocznego Paszportu Polityki)!
Sponsorem tytularnym imprezy została firma Enea, która współpracowała z festiwalem już przy edycji 2015.

Festiwal z roku na rok mocno się rozwija, a kolejne jego edycje odnoszą sukces. W ubiegłym roku obserwowaliśmy wielką muzyczną energię, która towarzyszyła temu wydarzeniu – powiedziała Olga Fasiecka, dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej Enea.

Liczymy, że dzięki naszemu zaangażowaniu festiwal Enea Spring Break dalej będzie wspierał młode i obiecujące zespoły muzyczne. Dla nas udział w festiwalu w charakterze sponsora tytularnego jest dobrą okazją do promocji naszych produktów – dodała Olga Fasiecka.
W ramach Enea Spring Break odbędzie się ponad 100 koncertów, w programie imprezy znajdą się także jak co roku panele oraz warsztaty.
źródło: Go Ahead

23.PushaT poster

Pusha T w Polsce!
Agencja Go Ahead z przyjemnością może zaprosić na koncert Pusha T! Rapera zobaczyć będzie można 3 maja w warszawskim Palladium.

Pusha T jest postacią doskonale znaną wszystkim fanom hip-hopu. Rozpoznawalność zyskał jako połowa duetu Clipse, który ściśle współpracował z The Neptunes, zarówno przy ich własnych produkcjach, jak i np. przy debiutanckim singlu Justina Timberlake’a „Like I Love You”. Ich albumy zyskały uznanie zarówno w środowisku hip-hopowym, jak i w środowisku niezależnym. Drugi krążek, „Hell Hath No Fury”, uważany jest przez takie serwisy jak Pitchfork, Complex  czy XXL za jedno z najważniejszych rapowych wydawnictw XXI wieku. Od 2009 roku Pusha T poświęca się jednak przede wszystkim karierze solowej.

W 2010 roku podpisał kontrakt z wytwórnią Kanye Westa, GOOD Music i zaangażował się w produkcję jego albumu „My Beautiful Dark Twisted Fantasy”. Trzy lata później ukazał się jego pierwszy pełnowymiarowy krążek – „My Name Is My Name”.

18 grudnia premierę miał najnowszy album rapera – „King Push – Darkest Before Dawn: The Prelude”. Płytę zapowiadały trzy single: „Untouchable”, „M.F.T.R.” i „Crutches, Crosses, Caskets”. Krążek jest zapowiedzią kolejnego wydawnictwa – “King Push” – którego premiera jest planowana na kwiecień 2016.
źródło: Go Ahead

24.Baroness

Baroness na koncercie w Polsce!
Agencja Go Ahead z przyjemnością zaprasza na koncert Baroness! Muzyków będzie można zobaczyć 18 marca w warszawskiej Proximie.
Zespół powstał w 2003 roku, a debiutował cztery lata później, świetnie przyjętą zarówno przez media jak i publiczność płytą „Red Album”. Dziś Baroness są uznawani za jedną z najciekawszych metalowych grup, które pojawiły się na amerykańskiej scenie po 2000 roku. Do tej pory wydali trzy krążki, w tym ostatni – „Yellow & Green” w 2012 roku.

Na piątek 18 grudnia odbyła się premiera najnowszej płyty Baroness – „Purple”. Album przedpremierowo został udostępniony do odsłuchu na kanale YouTube grupy.

Zespół promować będzie nowe wydawnictwo w całej Europie – trasa rozpoczęła się 24 lutego w Wielkiej Brytanii, a skończy 2 kwietnia w Niemczech.

Wejściówki na warszawski koncert są już dostępne we wszystkich punktach sprzedaży.

 

 

źródło: Go Ahead

25a.Mariah Carey

Mariah Carey wyrusza w trasę. W Europie będzie po raz pierwszy od 13 lat – „Sweet sweet fantasy”.

MARIAH CAREY PO RAZ PIERWSZY WYSTĄPI W POLSCE, 11 KWIETNIA W TAURON ARENA KRAKÓW.

Z dumą przekazujemy radosną wiadomość od Live Nation! Mariah Carey, najlepiej sprzedająca się artystka wszechczasów, powróci na europejskie sceny tej wiosny ze swoją trasą Sweet Sweet Fantasy. Tuż po wyprzedanym stałym angażu w Las Vegas i jednym z najbardziej ekscytujących okresów jej niezwykłej kariery, światowa supergwiazda zabierze swoich fanów w ekscytującą podróż, wykonując swoje największe hity. By nagrodzić swoich bardzo lojalnych europejskich fanów trasa Sweet Sweet Fantasy odwiedzi sześć miast w Wielkiej Brytanii, by następnie przenieść się na kontynentalną część Europy. Przyszłoroczne daty są pierwszymi po tej stronie Atlantyku od momentu jej wspaniałej trasy CHARMBRACELET zakończonej w Mediolanie, w listopadzie 2003 roku.

Bazując na 18 singlach z pierwszych miejsc list przebojów, Mariah wykona swoje największe hity, wśród których usłyszymy ponadczasowe „Hero”, „Fantasy”, „Always Be My Baby” czy światowy przebój „We Belong Together” i wiele, wiele innych. Wszystkie te piosenki znajdują się na płycie zamykającej dyskografię artystki „#1 to Infinity”.

“Drodzy, to trwało zbyt długo!! Jestem podekscytowana na myśl o koncertowaniu dla Was w Europie. Obiecuję, że przeżyjemy wspólnie niesamowite chwile i że mam dla Was wiele niespodzianek. Nie mogę się doczekać, by Was spotkać w Waszych miastach. Love Mariah xx”

 

 

źródło: Sony Music PL

26.Sorry Boys na festivalu

Sorry Boys na festiwalu The Great Escape Festival!
W gronie pierwszych ogłoszonych artystów, którzy wystąpią na tegorocznej edycji jednego z najważniejszych festiwali w Europie, The Great Escape, znalazł się zespół Sorry Boys.

Drugim polskim zespołem, który wystąpi podczas tego wydarzenia będzie Cosovel. Kolejna edycja festiwalu odbędzie się w dniach 19-21 maja 2016 roku w Brighton. The Great Escape jest uznawany za jeden z najważniejszych festiwali w Europie i przyciąga corocznie kilkunastotysięczną publiczność, a także setki managerów oraz najważniejsze osoby z branży muzycznej z całego świata.

Trzymamy kciuki i nie mamy wątpliwości – Sorry Boys dadzą świetny koncert!

 

 

źródło: Mystic Production

27a.Life Festival 2016

Elton John gwiazdą Life Festival Oświęcim 2016

Pięć dekad na scenie i ciągle na topie, jego ponadczasowe przeboje łączą pokolenia. Ponad 4000 koncertów na całym świecie, nakłady płyt liczone w setkach milionów egzemplarzy —  Elton John, 18 czerwca oczaruje publiczność siódmej edycji LFO!
W przyszłym roku festiwal po raz pierwszy w historii będzie trwał aż do niedzieli.
Elton John to jedna z najważniejszych postaci muzyki popularnej XX i XXI wieku. Jego sukces porównuje się do fenomenu The Beatles, Elvisa Presleya czy Michela Jacksona.
Płyty sprzedane w setkach milionów egzemplarzy, prestiżowe nagrody muzyczne i bogata kolekcja ponadczasowych przebojów — to dorobek 68-letniego artysty, który wciąż regularnie koncertuje, a w lutym 2016 r. wydał kolejny, 32. w karierze album studyjny „Wonderful Crazy Night”. Podczas trasy promującej najnowszy materiał wystąpi w Polsce tylko raz — na stadionie MOSiR w Oświęcimiu, w trakcie wyjątkowego festiwalu

„Najprościej rzecz ujmując, chciałbym spędzać więcej czasu ze swoją rodziną. Moją największą troską jest to, jak niewiele czasu mi zostało i jak bardzo cenny jest to czas.
Moi synowie rosną tak szybko, że aż nie mogę w to uwierzyć i chcę po prostu przeżyć ich pierwsze lata razem z nimi. Tym koncertem podziękuję moim polskim fanom, którzy są mi wierni od 1984 roku, gdy po raz pierwszy wystąpiłem w waszym kraju. Z radością przyjąłem zaproszenie na Life Festival Oświęcim. Przyświecająca festiwalowi idea pokoju, którego świat tak bardzo potrzebuje w dzisiejszych czasach, jest mi szczególnie bliska.
Jak każdy byłem zszokowany niedawnymi atakami terrorystycznymi w Paryżu i innych miejscach. W czerwcu w Oświęcimiu będziemy celebrować życie, pokój i muzykę” – powiedział Elton John organizatorom LFO.

Te słowa artysty obiecują wielką muzyczną ucztę, podczas której nie powinno zabraknąć największych hitów z repertuaru Brytyjczyka. Będzie okazja potańczyć przy „I’m Still Standing” czy „Saturday Night’s Alright For Fighting” oraz wzruszyć się przy „Nikicie”, „Sacrifice” czy „Candle of the Wind”.

Biografia, wrażliwość i zaangażowanie społeczne Sir Eltona doskonale wpisują się w antydyskryminacyjne idee festiwalu. Artysta od lat działa na rzecz osób LGBT, wspiera demokrację, sprzeciwia się wykluczeniu społecznemu i niesprawiedliwości. W 1992 roku założył Elton John AIDS Foundation, a dodatkowo pełni funkcję ambasadora aż 23 organizacji charytatywnych, w tym International AIDS Vaccine

Initiative, Terrence Higgins Trust, The Globe Centre, The Old Vic, The Rainforest Foundation czy Amnesty International (partnera LFO).

W Oświęcimiu Elton John wystąpi w towarzystwie znakomitych muzyków. W skład jego zespołu wejdą: Davey Johnstone — gitara, Matt Bissonette — bas, John Mahon — instrumenty perkusyjne, Kim Bullard — klawisze oraz Nigel Olsson — perkusja.

7. edycja Life Festival Oświęcim odbędzie się w dniach 16-19 czerwca 2016 r. Po raz pierwszy w historii festiwalu koncerty stadionowe zaplanowano na cały weekend — światowej sławy gwiazdy zagrają na stadionie MOSiR-u zarówno w sobotę, jak i niedzielę.

Jak zwykle na LFO nie zabraknie sztuki teatralnej i koncertu muzyki klasycznej w Oświęcimskim Centrum Kultury. Pojawi się też kolejny mural, zaprojektowany specjalnie przez znanego artystę-grafika. Tradycyjne ważne miejsce w programie zajmą działania edukacyjne, nawiązujące do pokojowego przesłania festiwalu, organizowane wspólnie z m.in. Amnesty International.

 

 

źródło: Lifefestival

%d blogerów lubi to: